Category Archives:

    Biochemia

    25 kwietnia 2018 Comments(0)

    Nauki biologiczne – biochemia

    Jedną ze specyficznych dziedzin nauk biologicznych w ich szerokim znaczeniu jest biochemia. Okazuje się ona jedną z kluczowych na dziś dzień dyscyplin wiedzy, która bazuje na umiejętnym połączeniu zagadnień z jednej st