Category Archives:

    Biochemia

    25 kwietnia 2018 Comments(0)

    Nauki biologiczne – biochemia

    [insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] Jedną ze specyficznych dziedzin nauk biologicznych w ich szerokim znaczeniu jest biochemia. Okazuje się ona jedną z kluczowych na dziś dzi