wózki z elementów
    Pojęcie biologia wywodzi się z języka greckiego i etymologicznie związane jest z dwoma wyrazami, a dokładniej z wyrazem 'bios', który w dosłownym rozumieniu oznacza 'życie' i 'logos', który tłumaczy się jako 'słowo', 'nauka'. Jeżeli chodzi o zakres nauki, jaką jest biologia, to okazuje się to niebywale rozległą dyscypliną przyrodniczą trudniącą się badaniem życia oraz zgłębiającą funkcjonowanie organizmów żywych. Jak wynika z zapisów historycznych, pierwszy raz pojęcie o jakim mowa wprowadzone zostało w roku 1802, a jego użycie przypisywane jest Gottfriedowi Reinholdowi Treviranusowi oraz Jean Baptiste de Lamarck. To oni zgłębili koncepcję biologiczną, stwarzając z niej zupełnie oddzielnie występującą dziedzinę nauki.
    fotel do karmienia
    Jeżeli chodzi o biologię w kontekście wiedzy odrębnie ujętej, to jest to nauka przyrodnicza, jaka swymi korzeniami sięga do czasów starożytności. Można mówić o tradycji wielowiekowej, kiedy to zrodziła się medycyna w swym pierwotnym charakterze, a także aż po myśli Hipokratesa, Arystotelesa oraz Galena. Największy rozkwit biologii miał miejsce w czasach renesansu, bowiem to wtedy doszło o zrewolucjonizowania do tej pory funkcjonujących zagadnień. Pojawiło się wtedy silne dążenie ze strony naukowców trudniących się tą dyscypliną wiedzy do odkrywania nowych gatunków. W szczególności do rozkwitu biologii przyczynił się Harvey oraz Wesaliusz. To oni zainaugurowali eksperymenty biologiczne, a także z ich inicjatywy doszło do rozkwitu fizjologii i anatomii. Następnie przeprowadzona została klasyfikacja gatunków, co wyniknęło z inicjatywy takich naukowców jak Buffon czy Linneusz. To oni w szczególności zajęli się tą dziedziną. Nie trzeba było także długo czekać na rozwój badań mikroskopowych i zbudowanie pierwszego mikroskopu. Na przełomie stuleci osiemnastego i dziewiętnastego natomiast pojawiła się botanika oraz zoologia. Są to uznane dyscypliny wiedzy biologicznej po dziś dzień. kruszarka lubelskie