Pojęcie bioinformatyki niewątpliwie powinno być wiązane z dwoma istotnymi postaciami naukowców, to jest Benem Hesperem oraz Paulienem Hogewegem. Oni to byli przedstawicielami tejże sfery naukowej, która z ich inicjatywy została wyszczególniona w szeroko rozumianych dziedzinach biologicznych, stając się dyscypliną na równi traktowaną z biofizyką oraz biochemią. Termin ten został uwzględniony w języku naukowym po raz pierwszy z kolei w roku 1970. Od tego momentu systematycznie korzystano z niego w kontekście badania rozlicznych procesów informatycznych, jakie zachodziły w strukturach biologicznych oraz systemach biotycznych.
    Patrząc na bioinformatykę w dzisiejszym jej wymiarze, łatwo jest stwierdzić, że to nauka bardzo mocno wykazująca powiązania z biologią molekularną. W tym przypadku ogromny wpływ na taki odbiór owej dziedziny miały dokonania naukowe do jakich doszło w latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o odkrycia Jamesa Watsona oraz Francisco Cricka z 1953 roku. Wówczas bowiem z analiz tych dwóch naukowców doszło do ukształtowania terminu podwójnej helisy DNA. W kontekście tego mowa o przechowywaniu informacji genetycznej przez wszelkie żywe projektowanie wnętrz sklepów istoty. Niewiele później istotnych dokonań w obszarze bioinformatyki dokonał inny uczony, to jest Sanger,Adwokat Konin który opracował kompletną sekwencję aminokwasów insuliny. Z czasem informacji biologicznych było tak dużo, że pojawiła się siłą rzeczy konieczność ich magazynowania, stąd też zrodziła się nauka tu omawiana jaką jest bioinformatyka.

    https://elektrotechmed.com/tlenoterapia-zabieg-dla-zdrowia-i-zycia/