http://www.apartamenty.in/pl/apartamenty-maloves-velaves
    Do grupy najważniejszych dziedzin nauk z zakresu dyscypliny biologiczne zalicza się niewątpliwie biofizykę. Jest to obszar naukowy, na jaki składa się kilka innych nauk, w tym między innymi fizyka i biologia. To te dwie dziedziny występują w najszerszym kontekście. Musimy wspomnieć o tym, iż biofizyka bazuje na rozlicznych obszarach badania obiektów żywych.
    Po pierwsze, w grę wchodzi analizowanie istot ogólnie, a więc gruntowne badanie organizmów w całości, w tym ich funkcji i struktur, ale też i specjaliści poświęcają szeroką uwagę tkankom, organom wewnętrznym, a nawet pojedynczym komórkom. Biofizyka zajmuje się zgłębianiem zjawisk elektrycznych, energetycznych, a jej istotnym przedmiotem badań okazuje się też mechanika ruchów. Warto w kontekście charakteryzowanej dyscypliny wiedzy wspomnieć też o strukturach cząsteczkowych i procesach z zakresu procesów fizycznych, jakie też podlegają analizom naukowców i które zachodzą w żywych komórkach.

    Biofizyka jest to także nauka próbująca określić w sposób konkretny uniwersalne prawa biologiczne. Nie ma tu w zasadzie większego znaczenia, o jakiej formie życia jest mowa generalnie. W zakresie badania biofizycznego wyszczególnia się też przeprowadzanie zaawansowanych analiz struktur cząsteczkowych. To natomiast sprawia, iż omawiana tu sfera biofizyki ma ciągły związek z biochemią. Poza biochemią czy biofizyką bardzo zbliżoną pod względem przedmiotu badań dziedziną jest także biomechanika. To ona bazuje zwłaszcza na gruntownym analizowaniu tkanek oraz narządów, ruchu mechanicznego i układów żywych organizmów. W związku z tym można wspomnieć o z tym, iż dzięki biomechanice są w określony sposób definiowane zmiany zachodzące w położeniu organizmów czy też ciał zewnętrznych.